Bewuster leven

Nu de wereld steeds sneller en complexer wordt, zoeken steeds meer mensen naar manieren om hun leven te vereenvoudigen. Ze zoeken naar manieren om hun huis op te ruimen, hun stressniveau te verlagen en meer gemoedsrust te vinden. Een manier waarop veel mensen dit bereiken is door bewust te leven. Bewust leven gaat over het bewust worden van de keuzes die we elke dag maken en ervoor zorgen dat die keuzes in overeenstemming zijn met onze waarden. Het gaat erom bewust te zijn van het effect van onze handelingen op onszelf, op anderen en op het milieu. Het gaat om het kiezen van een eenvoudiger manier van leven, waarbij minder vaak meer is.